04:00 - 17. juni 2011

Kriminelt dårlig

Et spark til kriminologiens elendige kritikere.

Krimdebatten: Sist ute i koret av stemmer som kritiserer kriminologien er formannen i Fremskrittspartiets ungdom, Ove Vanebo. Men er det riktig at kriminaliteten øker mer enn politianmeldelsene, spør Nicolay B. Johansen. Foto: Frp
Annonse

«Også ytringsfriheten krever at vi foretar etiske vurderinger.»