04:00 - 16. september 2011

Kriminalitet finnes

Kriminologimiljøets oppgjør med Nils Christie gir håp om en debatt som kan bli meningsfull der Hjernevask-debatten var meningsløs.

To sider av samme sak: Som hverandres rake motsetninger møtes Harald Eia og Nils Christie i å lese den ene delen av helheten materielt/sosialt helt ut, skriver Iver B. Neumann.
Annonse