04:00 - 15. april 2011

Ikke en hvilken som helst skiløper

Det er trist å se at Fridtjof Nansen gang på gang blir redusert til skiløper og polfarer.

Humanisten: Fridtjof Nansen var en dyktig tegner, leder, forfatter, oppdager, fotograf, antropolog, oseanograf, hjerneforsker, PR-mann, kvinnebedårer, taler, diplomat, politiker – listen kunne vært mye lengre. Ikke minst var han en stor humanist. Her er han ved arbeidsbordet sitt på Polhøgda, 1910. Foto: Anders Beer Wilse/ Norsk Folkemuseum
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»