04:00 - 25. mars 2011

Hviskninger og rop

Man skal være forsiktig med å bruke sterke uttrykk om en SV-valgkamp. Det kommer alltid en som er verre.

Møtte pressen: SV holder presssekonferanse om Listesaken, etter at det har vært avholdt rettslige forhør av Ny Tid-journalister. Fra venstre Stein Ørnhøi, Reidar T. Larsen, Berge Furre og Steinar Hanson. Oslo 17. august 1977.Foto: Scanpix

BOKUTDRAG

Ny Tid fikk den sentrale rollen i 1977.

Først kom den såkalte Loran C-saken. Den hadde egentlig startet tidligere, en fredag våren 1974, da SVs medlem av forsvarskomiteen Arent M. Henriksen leverte et spørsmål til spørretimen: «Når og på hvilken måte vedtok Stortinget bygging av Loran C-stasjonen i Bø i Vesterålen?» Mandagen etter ble Henriksen innkalt på stortingspresident Guttorm Hansens (Ap) kontor. Hansen forlangte at spørsmålet skulle trekkes, fordi: «Det kan ikke besvares.» Henriksen nektet, og måtte da få stille spørsmålet på Stortingets talerstol påfølgende onsdag.

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»