Annonse
04:00 - 04. februar 2011

Hvem styrer forskningen?

Det hjelper lite at statsråd Tora Aasland har valgt å kalle 2011 for Vitenskapsåret når bevilgningene ikke strekker til.

Følg pengene: De ytrer seg sjelden om forskning, men finansminister Sigbjørn Johnsen og statsminister Jens Stoltenberg har stor makt i forskningspolitikken. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix
Annonse

Forskningsrådet holdt før jul et seminar om forskningspolitikk. For å overleve på første klasse etter oljen, må Norge utvikles som kunnskapsnasjon; det avhenger av gode hoder. Men kommentarene etter seminaret viser at meningene er sprikende om veien fremover; en sitter igjen med inntrykk av en forvirret forskningspolitikk.

Næringslivets Hovedorganisasjon mener naturlig nok at Forskningsrådet sammen med Innovasjon Norge i mye sterkere grad bør bidra til næringslivets vekstkraft og konkurranseevne. Rådet har fulgt opp med «administrativ omorganisering» som innbefatter fem nye direktørstillinger. Ikke alle er enig i at mer penger går til administrasjon og programforskning. Det er god forskning vi trenger, og da må det stilles strenge kvalitetskrav. Det er klart lettere å få bevilgning fra Forskningsrådet gjennom ymse programmer enn ved søknad til fri forskning hvor ni av ti får avslag.

Derfor mener andre aktører at norsk forskning må bli mer spisset ved at fri forskning styrkes. Dette dreier seg om prosjekter som er initiert av miljøene selv og ikke av regjeringen og Forskningsrådet gjennom programmer. Erfaringen tilsier at det er fri forskning som virkelig flytter grenser. Selv om programforskning av høy kvalitet må benyttes til å fremme tidsaktuell, samfunnsnyttig vitenskap, mener mange forskere at det er en skjevfordeling av pengebruken; mer av midlene bør gå til fri forskning, slik blant annet visepreses i Vitenskapsakademiet, Nils Chr. Stenseth, og rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo ivrer for. Disse professorer leder begge et Senter for fremragende forskning (SFF) og har erfaring med hva godt finansiert fri forskning kan føre til. Vi har nå 21 slike sentra, og denne satsingen har utvilsomt vært svært positiv.

Allerede abonnent?
Fra
189 kroner
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning.
Du får alt stoffet som er i papiravisen,
eksklusive nettsaker, eAvis
og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse