04:00 - 10. juni 2011

Fra okkupert til okkupanter

Statsministeren bør ikke dele ut frigjøringsmedaljer til sine medskyldige i folkerettsbrudd.

Ved å delta i USAs og Natos kriger er den norske regjering og norske offiserer og soldater blitt moralsk og juridisk medansvarlig for våre og våre alliertes brudd på folkeretten i to pågående angrepskriger.

Når det gjelder vår deltagelse i angrepet på Afghanistan, hadde ødeleggelsen av tvillingtårnene skadet et av medlemmene i Nato, men det dreiet seg ikke om åpning av en krig som kunne møtes med forsvarskrig. Det var en enkeltstående, begrenset og allerede avsluttet terrorhandling. Den var utført av den internasjonale organisasjon al-Qaida, ikke av Afghanistan, og den omfattet ikke en okkupasjon av amerikansk territorium. Afghanistan erklærte seg straks villig til de forhandlinger som folkeretten krever når det dreier seg om utlevering av en kriminell som bin Laden. Det var derfor ikke folkerettslig grunnlag for USAs og Norges etterfølgende angrepskrig.

Angrepskrig er også forbudt etter norsk lov. Grunnlovens paragraf 26 gir regjeringen bare rett til å innlede krig når dette er til «Landets Forsvar» og da bare når den norske regjering selv har den «høieste Befaling» over de norske styrker. Disse ufravikelige betingelsene forelå ikke i Kosovo og foreligger ikke i Afghanistan og Libya. Fra å ha vært okkupert er vi blitt okkupanter. Slik våre okkupanter gjorde Quisling til norsk regjeringssjef, slik har USA innsatt Hamid Karzai som afghansk regjeringssjef. Vi trener hans milits til kamp mot landets lovlige regjering. Dette var et legitimt og folkerettslig anerkjent regime, som noen år tidligere hadde beseiret Sovjetunionen og som fremdeles har kontroll over store deler av Afghanistan og påfører okkupasjonsregimet stadig større tap. Vår egen eksilregjering uten kontroll over norsk territorium hadde langt mindre legitimitet.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»