Annonse
04:00 - 11. februar 2011

Forskerråd til Forskningsrådet

Norges forskningsråd skal evalueres. Hvilke utfordringer står norsk forskning overfor?

Gjør som Det europeiske forskerrådet (ERC): Sett kvalitet i høysetet, uansett tema. Erstatt Kafka med sunn fornuft. Her forskningskommissær i EU Máire Geoghegan-Quinn. Foto: ERC
Annonse

For at det norske demokratiske velferdssamfunnet skal være bærekraftig, må vi holde oss med fremragende forskning og forskningsbasert undervisning. Hvordan bør vi styre forskningen i Norge? For å takle fremtidens utfordringer trenger vi kloke forskningspolitiske rådgivere og dyktige forvaltere av de offentlige forskningsmidlene. I Norge kanaliseres det aller meste av slike midler gjennom Norges forskningsråd (NFR). Nå skal NFR evalueres. Det gir anledning til å gjøre opp status og vurdere veivalg videre.

Men hvordan bør NFR vurderes? Hvilke målsettinger, kriterier og målestokker er egnet? Universitets- og høgskolerådet (UHR) vil følge evalueringen, og deres arbeidsgruppe har gitt en del råd. Forskerne er også part i saken og bør derfor gjøre likeså: varsle om utfordringene og dilemmaene NFR står overfor, om hvilke strategier og kriterier som bør velges – og hvilke av dem som bør granskes. Som nære brukere av Forskningsrådets tjenester kjenner forskerne på kroppen hvordan rådet fungerer.

Hvilke utfordringer står det norske forskningssystemet overfor og hvilke av NFRs strategier krever særlig oppmerksomhet? Kunnskapsdepartementet har mer enn antydet tre viktige endringer: Mer selvstendige forskningsinstitusjoner, et tydeligere strategisk ansvar til NFR og en økt internasjonalisering av forskningspolitikken.

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Ideer

«Forteljinga handlar om at vi har behov for å høyre til eit fellesskap og bidra med noko meiningsfullt.»