Annonse
04:00 - 11. februar 2011

Forskerråd til Forskningsrådet

Norges forskningsråd skal evalueres. Hvilke utfordringer står norsk forskning overfor?

Gjør som Det europeiske forskerrådet (ERC): Sett kvalitet i høysetet, uansett tema. Erstatt Kafka med sunn fornuft. Her forskningskommissær i EU Máire Geoghegan-Quinn. Foto: ERC
Annonse

For at det norske demokratiske velferdssamfunnet skal være bærekraftig, må vi holde oss med fremragende forskning og forskningsbasert undervisning. Hvordan bør vi styre forskningen i Norge? For å takle fremtidens utfordringer trenger vi kloke forskningspolitiske rådgivere og dyktige forvaltere av de offentlige forskningsmidlene. I Norge kanaliseres det aller meste av slike midler gjennom Norges forskningsråd (NFR). Nå skal NFR evalueres. Det gir anledning til å gjøre opp status og vurdere veivalg videre.

Men hvordan bør NFR vurderes? Hvilke målsettinger, kriterier og målestokker er egnet? Universitets- og høgskolerådet (UHR) vil følge evalueringen, og deres arbeidsgruppe har gitt en del råd. Forskerne er også part i saken og bør derfor gjøre likeså: varsle om utfordringene og dilemmaene NFR står overfor, om hvilke strategier og kriterier som bør velges – og hvilke av dem som bør granskes. Som nære brukere av Forskningsrådets tjenester kjenner forskerne på kroppen hvordan rådet fungerer.

Hvilke utfordringer står det norske forskningssystemet overfor og hvilke av NFRs strategier krever særlig oppmerksomhet? Kunnskapsdepartementet har mer enn antydet tre viktige endringer: Mer selvstendige forskningsinstitusjoner, et tydeligere strategisk ansvar til NFR og en økt internasjonalisering av forskningspolitikken.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Forfatterforeningen har beklaget den formen æresrettens arbeid tok.»
«En æresdom kan, i motsetning til en landssvikdom, ikke sones.»
«Det er ikke treffende å karakterisere forslaget som masseovervåkning av egne innbyggere.»
«Det er både trist og provoserende at Kyrre Wathne tillater seg å si noe så historieløst og reduserende.»
«Roar Hagen unnlater konsekvent å forholde seg til hva forskningen på klasse egentlig går ut på.»