04:00 - 11. februar 2011

Forskerråd til Forskningsrådet

Norges forskningsråd skal evalueres. Hvilke utfordringer står norsk forskning overfor?

Gjør som Det europeiske forskerrådet (ERC): Sett kvalitet i høysetet, uansett tema. Erstatt Kafka med sunn fornuft. Her forskningskommissær i EU Máire Geoghegan-Quinn. Foto: ERC
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»