14:47 - 28. november 2011

Da Hoa forsvant og nigger ble slave

Bør vi rense bort det som kan støte i tekster som allerede er trykt og utgitt?

Ordet neger og potensielt krenkende fremstillinger er i flere omganger renset ut av Thorbjørn Egners visetekster – noe av Egner selv og noe av andre aktører etter Egners død. I en ny utgave av Mark Twains klassiker The Adventures of Huckleberry Finn er ordet nigger endret til slave. I Sverige raser Astrid Lindgrens datter over at tyske Eske Wollrad mener Pippi-bøkene formidler rasistiske stereotypier. Denne typen revisjon og innspill vekker stadig debatt. For bør vi rense bort det som kan støte i tekster som allerede er trykt og utgitt?

Thorbjørn Egner reviderte stadig sine egne tekster, både bøkene og visene. Eksempelvis finnes det tre versjoner av visen «I hottentottenes land», som første gang ble trykket i 1951 i Tretten viser fra Barnetimen. I 1971 kom en ny utgave, der vi finner den mest reviderte versjonen. I fjerde strofe er verselinjen «det er der hvor negrene bor» endret til «det er der hottentottene bor».

Egner kan ha fått mer kunnskap om hottentottene: Kvegfolket khoi-khoi fra Sør-Afrika og Namibia ble tidligere kalt hottentotter på afrikaans, og de er lyse i huden. Betegnelsen neger blir dermed gal. Men de fortsetter å være mørke i huden i tegningen. Femte strofe er også endret:

«I hottentottenes land» 1951:
Og – kokken han kom med gryta,
Han tenkte: Her blir det steik!
Da mannen så kokken
og gryta hans,
da vet du han ble litt bleik.

«I hottentottenes land» 1971:
Og mannen ble nokså forskrekket,
de viftet med spyd og med skjold.
De hadde ikke sett helikopter før
og trodde han var et slags troll!

Når kannibalmotivet forsvinner, blir visen mindre dramatisk og sjokkerende, og selvfølgelig mindre problematisk. Nå er det inntrengeren som representerer en trussel, og hottentottene som har vrangforestillinger om den aktøren som den etnisk norske mottageren lettest identifiserer seg med. Tegningen er imidlertid den samme; innimellom hottentottene står kokken klar med gryta for den hvite mannen som daler ned fra helikopteret. Mottageren får sitt å spille på i tegningen, men den historien som viseteksten formidler fra og med 1971-utgaven, er blitt flatere, mindre farlig og mindre fantasifull, selv om trollmotivet kompenserer noe.
    
Samleutgaven Kaptein Sorte Bill og 40 andre kjente Egner-viser fra 1987 skulle utgis på ny i 2007. Etter debatt om blant annet ordet neger i media høsten 2006, var familien og forlaget i tvil om visen «Vesle Hoa» skulle redigeres eller fjernes. Ifølge sønnen Bjørn Egner ville endringer i «Vesle Hoa» endre og forringe visens særegne og gode rytme. Debatten hadde sin virkning, og det ble bestemt at alle spor av neger, Hoa og hottentott skulle fjernes. I 2007-utgaven ble dermed «negermann» til «Sambomann» i visen «Kjøreturen», og visene «Vesle Hoa» og «I hottentottenes land» forsvant. Utgaven opplyser at den er utvidet og revidert, men den gir ingen eksakt informasjon om hva som er endret.

Er dette kritikkverdig sensur eller en hensynsfull og nødvendig tilpasning? I et intervju med danske Berlingske Tidende i 2007 avviser forlegger Anders Heger kategorisk at dette kan betegnes som sensur, fordi «Egners værk har været revideret ved hver nyudgivelse så længe han levede, det er intet specielt ved dette». Men en forfatters revisjon av egne tekster er noe ganske annet enn andres inngripen.

Annonse