04:00 - 22. oktober 2010

Utviklingsdebatten som sporet av

Bistandsaktørene har i for liten grad deltatt i debatten om globalisering og bistand i Norge. Hva er årsaken?

Reproduksjon: Årlig brukes store summer for å reprodusere det tradisjonelle bildet av hjelpeløse fadderbarn. Svært få prøver å forklare bakenforliggende årsaker og sammenhenger. Her fra Røde Kors’ siste kampanje.

Ordet «globalisering» ble ifølge Atekst brukt ti ganger så ofte gjennom de siste fem årene som på siste halvdel av 1990-tallet. Hvorfor har det likevel ikke fått særlige følger for måten vi snakker om utvikling på? Og hvorfor finnes det ennå ikke en bred bevegelse som arbeider med disse temaene?

Da Attac ble brakt til Norge i 2001, var forventningene høye til en bred norsk globaliseringsbevegelse. De negative konsekvensene av en økt global integrasjon skulle møtes med effektive tiltak som skatt på valutatransaksjoner, gjeldsslette og avvikling av skatteparadiser. I starten gikk det godt, med mye oppmerksomhet om disse sakene. Norge skulle få se en helt ny type bevegelse. Flere tusen meldte seg inn i Attac etter lanseringen. Deretter gikk det raskt nedover, ettersom den politiske plattformen fikk et tradisjonelt venstreorientert preg og dermed mistet sin evne til å samle flere.

To år senere startet et nytt initiativ, med den såkalte «Handelskampanjen». Håpet var å kunne samle flere aktører for å påvirke de internasjonale spillereglene i verdenshandelen. På samme måte som med Attac, var tilsvarende organisering på gang i andre land. Dessverre kullseilte initiativet som breddebevegelse før det fikk varig vind i seilene, også denne gang fordi den politiske plattformen ble kuppet av aktører med tradisjonelle venstreorienterte agendaer.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»