04:00 - 09. juli 2010

Stirrende på middagsbordet

Laksefiletene er pepret med omhu og behandlet med den største forsiktighet – middagen føles renere og sunnere enn vanlig.

Det blå grisehuset: Tett i tett, cirka 150 000 individer i en gjennomsnittelig not. Foto: Terje Maroy/Scanpix
Annonse

«Også Oslo-dialektane er vanskelege for dei som bur andre plassar i landet.»
«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»
«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»
«Kappløpet mot kunstig intelligens pågår for fullt, uten at vi har en klar formening om hva vi faktisk er på vei mot.»
«Det er ingen menneskerett, eller trusrett, å drive lærarutdanning.»