04:00 - 23. juli 2010

Prioritert adferd

Soleggene med den «solgule plommen», gårdseggene med grønne åkre på pakningen eller «God morgen»-egg – valgene i egghyllene er mange for nordmenn.

Høner i et fri: Foto: Jean-Philippe Ksiazek/Scanpix
Annonse