Annonse
04:00 - 07. mai 2010

Nasjonal dugnad

Om nødvendigheten av å videreutvikle Store Norske.

Francis Sejersted: Det haster med å legge grunnlaget for en ny start. Arkivfoto: Thomas Brun
Annonse

I den nye grunnlovsparagraf 100, ytringsfrihetsparagrafen, som ble endelig vedtatt av Stortinget i 2004, heter det i 6. og siste ledd: «Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig samtale.» Dette var et helt nytt prinsipp i denne sammenheng og førte til en viss debatt.

I vår sammenheng legger vi spesielt merke til at samtalen må være «oplyst». I Ytringsfrihetskommisjonens premisser henvises det blant annet til det offentliges finansiering av skoler og universiteter, og det presiseres at det påligger staten «en plikt til å utarbeide og skape informasjon og kunnskap på områder der slikt mangler» (s. 250). Det sies også at når det gjelder det institusjonelle grunnlag for en «aaben og oplyst Samtale» kan dette alene ikke overlates til markedet «noe som lenge har vært erkjent av den norske stat». Sikker kunnskap over et bredt felt, og som er lett tilgjengelig for alle, må altså i siste instans være et statlig ansvar i et moderne samfunn. Det var dette Stortinget satte inn i Grunnloven i 2004. Vi kan si at her er kunnskapspolitikkens grunnlov.

Et nasjonalt konversasjonsleksikon eller en encyklopedi som presenterer pålitelig faktakunnskap fra de forskjelligste felt, har etter hvert blitt sett på som en nødvendighet i de utviklede nasjoner. Norge fikk sitt første virkelige leksikon av denne type i kjølvannet av 1905. En nasjonalt leksikon var en del av nasjonsbyggingen. Det tar vare på vår felles hukommelse. Gjennom mer enn hundre år er det ved utviklingen av Store Norske opparbeidet en omfattende kunnskapsbase som gir et uvurderlig grunnlag for en videre utvikling. Et nasjonalt leksikon er også uvurderlig i utviklingen av et rikt og – ikke minst – presist nasjonalt språk. Dette er til den største nytte for så vel fagfolk som legfolk. Her får man en mer eller mindre autoritativ bestemmelse av innholdet i språkets forskjellige begreper.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Det er kvalifisert galt å påstå at Forfatterforeningen ikke kan omgjøre dommene.»
«Poenget var ikke at André Bjerke var frifunnet, men at han slapp ytterligere straff.»
«Kompaniet hevder de har «nye funn» – men i realiteten driver de med systematiske forglemmelser.»