Annonse
04:00 - 17. desember 2010

Med sølvskje i munnen?

Mennesket er ikke alene om trangen til å kontrollere og justere omgivelsene.

Biologisk konstruktivisme: Valper som adopteres av alfahunnen får samme status i hyeneflokken som hennes biologiske avkom, med forhøyet testosteronproduksjon, sosial dominans og aggressivitet. Foto: Scanpix
Annonse

I høst har jeg hatt en vannedderkopp i akvarium på skrivebordet. Det er en pussig skapning. Den er dekket av små, fjærlignende hår som legger et luftlag rundt kroppen og gjør at den kan leve under vann. Nede på bunnen romsterer den omkring som en sølvglinsende boble. Mellom vannplantene spinner den en kuppelformet konstruksjon, fylt med luft den henter på overflaten. Slik oppstår en elegant liten dykkerklokke, der den holder hus, slapper av mellom ville raid etter mygglarver, og får tørket og stelt seg.

Dykkerklokken gjør at vannedderkoppen kan opprettholde en tilværelse som provinsialist i en fremmed verden – en slags Englishman in New York. Men hvilke virkninger får konstruksjonen for artens utvikling og for seleksjonspresset den lever under? På den ene siden blir dykkerklokken en del av miljøet vannedderkopper må tilpasse seg. På den andre siden blir klokken en buffer mot andre påvirkninger fra omgivelsene – påvirkninger som kanskje ville gitt arten et sterkere akvatisk preg. Kanskje er dette noe av årsaken til at vannedderkoppen ikke er blitt splittet opp i lokale varianter; for den er seg selv lik fra Vladivostok til Lisboa.

Vannedderkopper er langt fra de eneste som lager bolverk mot ublide naturkrefter. Meitemark gjør det også, men i motsatt retning. Slektningene er akvatiske, og mange anatomiske trekk vitner fortsatt om et liv under vann. Men fordi meitemark skiller ut et sekret som sementerer igjen innsiden av gangene de bor i, er de beskyttet mot uttørring og har beholdt sin ømfintlige, fuktige hud og andre akvatiske attributter. Slik er de til en viss grad beskyttet mot de ublide omgivelsene, og kan utfolde sitt virke også på landjorden.

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Ideer

«Tanken om humanisten som forvalteren av det som er mykt, dypt og høyverdig, var alltid diskutabel.»