Annonse
04:00 - 25. juni 2010

Lære for livet

Hvorfor nedskjæringer i humanistiske fag utgjør en trussel mot selve demokratiet.

Se dette mennesket: Michelangelos David. Foto: Wikimedia Commons
Annonse

Vi befinner oss midt i en krise av massivt omfang og med alvorlige globale konsekvenser. Jeg mener ikke den verdensomspennende økonomiske krisen som begynte i 2008; jeg sikter til en krise som stort sett ikke blir lagt merke til, men som i det lange løp kommer til å bli mye mer ødeleggende for det demokratiske selvstyrets fremtid: en global utdannelseskrise.

Det er radikale endringer på gang i hva demokratiske samfunn lærer sine barn, og disse endringene er ikke særlig gjennomtenkte. Nasjonene og deres utdannelsessystem er tørste på nasjonal profitt, og de kvitter seg ubekymret med ferdigheter som trengs for å holde demokratiet i live. Hvis denne trenden fortsetter, kommer land over hele verden snart til å produsere generasjoner av nyttige, føyelige, teknisk adekvate maskiner, heller enn fullstendige borgere som kan tenke selv, kritisere tradisjoner og forstå betydningen av andre menneskers lidelse og prestasjoner.

Hva er så disse radikale endringene? Humanvitenskapene og kunstfagene blir skåret bort, både i grunnskolen og i høyere utdannelse, i så godt som hvert land i verden. De blir betraktet av makthaverne som overflødig tull, på et tidspunkt da landene må kvitte seg med alt det overflødige for å være konkurransedyktige på det globale markedet, og er i ferd med å miste sin plass både på læreplanene og i bevisstheten og hjertene til foreldre og barn. Det vi kan kalle de humanistiske sidene ved natur- og samfunnsvitenskap – de oppfinnsomme, kreative sidene, og den omhyggelige kritiske tenkningen – taper også terreng når landene foretrekker å oppnå kortsiktig profitt ved å dyrke frem de nyttige og hyppig anvendte ferdighetene som muliggjør slike økonomiske gevinster.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Problemet er tanken om at god skriving er en slags «kode» man kan lære seg ved hjelp av noen «nøkler».»