Annonse
04:00 - 14. mai 2010

Godhetens granskende blikk

Hvorfor går du i slike tunge, fargerike klær? Og hvorfor røyker du fortsatt?

kjell madsen foto fra UiO
Annonse

Kulturens iboende treghet hører med til forståelse av mange slags praksiser: Vi gjør det slik fordi det er slik man gjør det her hos oss. Ja vel, og da er det et åpent spørsmål om det fortsatt bør gjøres slik. Etter hvert innser mange at tilhørighet til kultur ikke rettferdiggjør noe som helst. Spørres det hvorfor, kan både forklaring og rettferdiggjøring være etterlyst; derfor er det viktig å være oppmerksom på forskjellen.

Men henvisning til kultur kan tolkes på en interessant tredje måte, som har fått mindre oppmerksomhet. Utsagn av typen «Det hører med til vår kultur» er egnet til mer enn å forklare, og dette «mer» er ikke nødvendigvis et mislykket forsøk på å rettferdiggjøre. Poenget kan være å avvise behovet for rettferdiggjøring.

Det finnes en klar parallell til individuelle forhold. Hvorfor har du barbert deg på hodet? Svar: Det hører med til min stil. Her gis ingen opplysning om hvem eller hva man er inspirert av, ingenting om estetiske eller hygieniske overveielser, intet forsøk på å rettferdiggjøre. Jeg gjør som jeg vil med mitt hår. Ferdig. Er barberingen utbredt i en gruppe, vil samme poeng lyde: Det hører med til vår kultur. Riktignok vil sistnevnte utsagn (normalt) forutsette at barberingen har pågått en stund og ikke er et nytt påfunn, noe en personlig stil kan være. I begge tilfeller avvises behovet for å begrunne at man har rett til å gjøre det man gjør. Kanskje blir avvisningen godtatt, kanskje ikke. Kanskje bør den godtas, kanskje ikke.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Det er kvalifisert galt å påstå at Forfatterforeningen ikke kan omgjøre dommene.»
«Poenget var ikke at André Bjerke var frifunnet, men at han slapp ytterligere straff.»
«Kompaniet hevder de har «nye funn» – men i realiteten driver de med systematiske forglemmelser.»