Annonse
04:00 - 19. november 2010

For smal en pris

Årets sakprosanomineringer til Brageprisen er for like.

Forfattere:Jon Gangdal (nominert), Tone Huse (nominert), Jon Hellesnes (ikke nominert ), Tore Rem (ikke nominert), Willy Pedersen (nominert), Morten Strøksnes (nominert), Jon Severud (ikke nominert), Espen Søbye (ikke nominert)
Annonse

Årets nominasjoner til Brageprisen for sakprosa har fått noen hver med interesse for kvaliteten på norsk litteratur til å rynke litt på nesa. Hva har skjedd med prisen? spør folk hverandre og seg selv. Hvorfor er ikke kulturelt viktige og ambisiøse biografier om Johan Scharffenberg og Jens Bjørneboe, skrevet av henholdsvis Espen Søbye og Tore Rem, nominert? Hvorfor løftes ikke det nyskapende praktverket Norsk presses historie frem? Hva med mer vitenskapelig orientert faglitteratur der kompleks innsikt og krevende problemer serveres i essayistisk form, slik som jubilanten Jon Hellesnes’ mye omtalte bok Det femte monarki og andre essay? Burde ikke en slik utgivelse vært nominert? Og hva med Jon Severuds langessay Ei gjenreise? Dette fascinerende og originale essayet er en verdig, og ikke sentimental, feiring av Aasmund Olavsson Vinjes sakprosaklassiker Ferdaminni fraa Sumaren 1860.

I oppsiktsvekkende grad er årets nomineringer til Brageprisen resultater av journalisters oppsøkende og gravende skrivearbeid, men da om saker som har vært førstesidestoff i pressen i mange måneder. Det gjelder fremfor alt Morten Strøksnes’ reiseskildring Et mord i Kongo og Jon Gangdals reportasjetekst Jeg tenker nok du skjønner det sjøl. Er sakprosaforståelsen blitt preget av en mediestyrt dramatiseringslogikk, der dagsaktuelle temaer må prege innholdet? Sosiologiprofessoren Willy Pedersens korte, men utmerkede, essay En fremmed på benken handler da også tilsynelatende først og fremst om narkotika og rusproblemer, mens Tone Huses Tøyengata – et nyrikt stykke Norge – i hvert fall overfladisk forstått – kan sies å handle om (feilslått) boligpolitikk.

Nomineringene tyder på at en smal sakprosaforståelse i for stor grad har fått prege vurderingene. Resultatet innebærer et brudd med den rike forståelsen av sakprosaen som er blitt utviklet i litteraturdebatten de siste 15 årene. Ser vi en innsnevring av forståelsen blant de med normdannende litteratursmak av hva god sakprosa er?

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Jeg mener at Eggen tar feil når han mer enn antyder at man ikke skal skrive om kannibalisme. Hvis man ikke gjør det, lar man den koloniale historien om «de ville» bli siste ord.»
«Thomas Nordahl utelater langt mer relevante fakta, nemlig statistikken for skriftlige eksamener.»