Annonse
04:00 - 09. juli 2010

Det som egentlig skjer

Erkjennelsen av våre ubevisste motiver sitter langt inne. Det illustreres godt i den amerikanske tv-serien In Treatment.

Lutter øre: Terapeuten Paul Westons holdning formidler trygghet og stimulerer til selvstendighet. Den er samtidig under stadig press fra utfordrende pasienter. Foto: HBO
Annonse

«La oss snakke om det som egentlig foregår her.»

Ordene er terapeuten Paul Westons og er rettet til Laura, en pasient som nettopp har fortalt at hun har forført en mann og vandret rundt i byen hele natten mens hun ventet på terapitimen. Laura kan etter hvert vedgå at hun har utviklet sterke følelser overfor ham, terapeuten, og når hun forførte den andre, var det terapeuten hun fantaserte om.

Å finne ut hva som «egentlig» foregår er et gjennomgående tema i de terapitimene vi blir eksponert for i tv-serien In treatment – så vel hos Paul som hos hans egen terapeut Gina.

Annonse