Annonse
04:00 - 03. desember 2010

Alt ansvar alene

Abortpolitikken hviler på at kvinnene er suverene i beslutningsøyeblikket. Det er ikke loven som regulerer fosterdiagnostikk og selektiv abort.

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner
Annonse

Den egentlige reguleringen av feltet fosterdiagnostikk og selektiv abort går mye dypere enn bioteknologiloven, og går ut over og gjennom det enkelte nordiske lands regulering av feltet. Selv om lovgivningen varierer, er det den samme biopolitiske logikken som regjerer. Nå når Nordens eksperter innen feltet samles til konferanse i Oslo denne uken for å diskutere ulikhetene i lovgivningen, er det nødvendig å påpeke at det ikke er loven som har autoriteten på feltet. Hvis vi har rett, hviler legitimiteten til fosterdiagnostikken og selektiv abort på noe annet enn lov.

Vi vil her gå gjennom hvordan feltet faktisk reguleres. Hvordan det i ett øyeblikk er styrt av sosial verdsetting, og er innenfor den naturlige orden, før hele feltet det i neste øyeblikk skyves over i det ukjente, det usannsynlige, det som vi ikke kan forstå og ikke kan ha innsikt i. Før den sosiale verdsettingen igjen er på plass i sin fulle tyngde. Midt i dette står kvinnen, først definert av andre, forstått gjennom andres blikk, før hun tvert imot må stå med alt ansvar alene. Til sist blir hun så fortalt hva hun skal føle, hva som har skjedd og hva det betyr.

Når kvinnene det gjelder forteller om sin selektive abort, starter de ofte med å fremstille seg selv som blåøyde og uskyldige. De trodde naivt på et normalt svangerskap. Ultralyd ved 18. uke hører til under svangerskapsomsorgen – en kombinert omsorg for foster og mor, som skal lette og trygge resten av svangerskapet og fødselen. Ultralyd ved 18. uke har status som obligatorisk selv om det er frivillig, omtrent alle gravide tar det og fosterdiagnostikken blir fremstilt og forstått som omsorg helt til en finner avvik. Ironisk nok oppdages det flest avvik ved ultralyd, men det er bare før fosterdiagnostikken det tilbys genetisk veiledning. Denne skal være verdinøytral, det vil si at den ikke skal fortelle noe om hva som er «bra» og «riktig». Dette kan ses som en normativ tilbaketrekking fra medisinens side som innvarsler at det som kommer kan være svært moralsk alvorlig. Veiledningen kan også ses som en «utdannelse» til å møte dette alvorlige.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Nevnte paragraf gir nemlig kun visse minoritetsgrupper, som Alis, et vern mot «dehumanisering» og andre «hatefulle ytringer».
Nok en gang blir klassisistene karakterisert som konservative og reaksjonære
Journalisten kunne tatt buss fra Oslo til Göteborg klokken 9.
FFAC kan ha et oppriktig ønske om å hedre søstrenes kunstsamlermor.