12:25 - 18. januar 2021

Nedvekst i skyggen av pandemien

Ingen av de klassiske politiske ideologiske retningene stilte spørsmål ved ideen om utvikling og vekst. På dette punktet representerer grønn tenkning noe nytt, og nedvekst er et av dens mest radikale bidrag.

Forfatterne av «The Case for Degrowth» forsøker å vise hvordan et senket tempo og en lavere produktivitet kan føre til økt livskvalitet. Her: Pandemipreget Central Park, New York mai 2020. Foto: Alexi Rosenfeld / Getty Images
Annonse

«Gjermund Forfang Rongved viser hvor lett det blir for president Joe Biden å kjøre Norge forlengs og baklengs dit han vil ha oss.»
«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»