10:29 - 20. oktober 2020

Stolt over å være en forræder mot sin rase og sin slekt

Slektskapet mellom boerne (afrikanderne) og nordmenn er påfallende. De er protestanter, punktlige, plaget av dårlig samvittighet og overbevist om at de er bedre enn svarte, selv om de ikke kan si det høyt lenger. Rian Malans hjerteskjærende bok er et rop om hjelp.

Forfatterens slekt: Daniel François Malan ledet Afrikaner National Party, som etablerte apartheid i 1948. Her: I april 1950 ble statsminister Malan fotografert sammen med kona, adoptivdatteren Marietjie og sønnen Johannes på familiens veranda. Foto: Margaret Bourke-White / The LIFE Picture Collection / Getty Images
Annonse

«Michelet svarte meir utfyllande på våre metodespørsmål enn sitatet viser.»
«Det blir ikkje grønt skifte med raude tal.»