12:33 - 24. juli 2018

Robinsonader fra virkeligheten

Judith Schalansky taler til vår indre Robinson Crusoe.

Øde øyer: En del av Schalanskys øyer er ubeboelige, mens rundt en tredjedel av de femti hun skriver om, stadig har en intakt lokalbefolkning. Foto: Sean Gallup / Getty Images
Annonse

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»