Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
ons 19.09.2018
19:00Sølvberget

What Does Inequality Do To Us?

Keith Payne har skrevet boken "Følelsen av forskjell", velkommen til foredrag og debatt.

Keith Payne has done lab studies on how inequality shapes the human mind. Meet him as well as a panel of scientists and politicians in a discussion about equality. Participants: Keith Payne Svein Erik Tuastad, associate professor in Political Science at the University of Stavanger Knud Knudsen, professor in sociology at the University of Stavanger Kari Nessa Nordtun (Arbeiderpartiet) John Peter Hernes (Høyre) Chair: Hannah Gitmark A Professor in Psychology, Payne’s latest book The Broken Ladder asks questions like: Why do people make more self-defeating decisions when inequality is high? Why does feeling poor sometimes have more powerful effects than actually being poor? Why do people sometimes act in prejudiced ways even when they intend to be fair? The event is presented in cooperation with the think tank Agenda and with support from Fritt ord. — Møt psykologiprofgessor Keith Payne, som er aktuell med boka Følelsen av forskjell og eit panel av akademikarar og politikarar frå Stavanger i eit arrangement om kva ulikskap gjer med oss. Deltakarar: Keith Payne  Svein Erik Tuastad, førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiS Knud Kndusen, professor i sosiologi ved UiS Kari Nessa Nordtun (gruppeleder AP i Stavanger) John Peter Hernes (gruppeleder Høyre i Stavanger) Moderator: Hannah Gitmark Psykologiprofessor Keith Payne har gjort labstudier på korleis ulikskap formar menneska sine sinn. I boka Følelsen av forskjell spør han blant anna korleis økonomiske forskjellar påvirkar individuell moral, religiøsitet og politisk ståstad, og kva økonomiske forskjellar gjer med eit samfunn. Arrangementet er i samarbeid med tankesmien Agenda og med støtte fra Fritt ord.

Annonse