Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
lør 26.11.2016
13:00Litteraturhuset i Oslo

Viten på lørdag: Høyreekstremisme i dagens Europa

Hvordan utviklingstrekkene forstås og forklares?

I dagens Europa ser vi økt oppslutning om ytre høyre, en gjenopplivet nasjonalisme og nye borgerverngrupper. Samtidig ser det ut til at høyreekstrem vold og terror har gått tilbake de siste tiårene. Hvordan kan disse paradoksale utviklingstrekkene forstås og forklares? 

Hva er beveggrunnene for å bli med i et høyreekstremt parti eller utøve høyreekstrem vold? Forskere fra «Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX)» ved Universitetet i Oslo ser nærmere på bakgrunnen for høyreekstrem ideologi og voldsutøvelse i ulike europeiske land.

Helt gratis:

Viten på lørdag er en rekke populærvitenskapelige seminarer. Seminarene er et samarbeid mellom tre fakulteter: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultetog Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Arrangementet er åpent for alle og gratis.

Program:

1. Høyreekstremismen i endring: Fra gata til data, fra puben til parlamentet

Foredragsholder: Anders Ravik Jupskås, nestleder ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX)

Partier ytterst til høyre har fått økt oppslutning og makt i Europa de siste tiårene – særlig siden årtusenskiftet. Samtidig ser det ut som omfanget av alvorlig voldshendelser knyttet til ytre høyre har gått ned, med 22. juli-terroren i Norge som et markant unntak fra denne trenden. Hvordan skal vi forklare den paradoksale kombinasjonen av høyreradikale partier på fremmarsj og redusert voldsutøvelse? Hva er betydningen av økt innvandring, økonomisk krise, sosiale medier og ideologisk endring.

2. Ny-nasjonalisme i et overopphetet Europa

Foredragsholder: Cathrine Thorleifsson, postdoktor ved Sosialantropologisk Institutt og Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved UiO

Økonomiske nedgangstider og økt migrasjon har ført til sterke nasjonalistiske responser i Europa. Grenser blir stengt, høyreradikale partier vokser markant og  stater krangler om flyktningkvoter og fri flyt av arbeidskraft. Hvordan påvirker og oppleves globaliseringens kriser i et land hvor høyreradikale aktører står sterkt? Basert på antropologisk feltarbeid i Ungarn og intervjuer med ledere og støttespillere av det høyreekstreme Jobbik (Bevegelsen for et bedre Ungarn) viser foredraget hvordan radikal nasjonalisme og konspirasjonsteorier forsterkes i en tid preget av opplevd usikkerhet.

3. Framveksten av borgerverngrupper i Europa, Norden og Norge.

 Foredragsholder: Tore Bjørgo, leder for Senter for ekstremismeforskning( C-REX)

Vigilantegrupper - eller borgervern som det ofte omtales som - utfordrer et av de mest sentrale prinsippene i en stat: statens monopol på legitim bruk av voldsmakt. De hevder at politiet er enten ute av stand til eller ikke uinteressert i å opprettholde lov og orden. Vigilantegrupper kommer i ulike varianter og vokser frem under ulike omstendigheter. Fremveksten av nye vigilantegrupper som retter seg mot innvandrere og/eller minoriteter ser ut til å være forbundet med den siste tidens flyktningestrøm til Europa og høyprofilerte hendelser som overgrepene mot kvinner på nyttårsaften i Köln i 2015. Disse gruppene har imidlertid en ulik profil og de har fått svært ulik mottakelse fradet eksisterende maktapparatet. Hva kan forklare disse forskjellene?

Annonse