Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
ons 02.09.2015
12:30Store auditorium i bygg P32, HiOA

Dagens ungdom

Hvordan har ungdommen det, egentlig?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved HiOA har på oppdrag fra Oslo kommune gjennomført ungdomsundersøkelsen Ung i Oslo 2015, og kommunen inviterer til lansering av hovedfunnene på HiOA den 2. september.

Vinteren 2015 ble hele elevpopulasjonen på ungdomstrinnet og den videregående skolen i hovedstaden invitert til å svare på spørreundersøkelsen, og mer enn 24 000 ungdommer har svart.

Undersøkelsen gir en bred beskrivelse av ungdoms livssituasjon i Oslo, lokale variasjoner mellom bydelene, Oslo sammenliknet med resten av landet og variasjoner over tid. Hovedformålet med undersøkelsen er å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag for utforming av politikk og tiltak rettet mot ungdom. Funnene er interessante for alle som er opptatt av ungdoms levekår.

 

Programmet

12.30     Åpning ved Øystein Eriksen Søreide, byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo

12.40     Ung i Oslo 2015 Patrick Lie Andersen og Anders Bakken, forskere, Seksjon for ungdomsforskning, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus

13.45     Pause

14.05    Kommentarer til rapporten

Kaja Sveen, ungdomsrådet i Bydel Ullern Elisabeth Jenset, spesialkonsulent, Seksjon for folkehelsearbeid, Helseetaten Ove Kristofersen, SaLTo-sekretariatet i Oslo kommune Walter Frøyen, avdelingsdirektør i Utdanningsetaten

Konferansier: Tonje Tovik, SaLTo-koordinator Bydel Ullern

Annonse