Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
fre 18.01.2019
19:00Litteraturhuset i Trondheim

Tredelt foreldrepermisjon, et gode for hvem?

Litteraturhuset i Trondheim inviterer til debatt om fedrekvoten.

Litteraturhuset i Trondheim inviterer til debatt om fedrekvoten. Hensikten med fedrekvoten har vært å bidra til en likere fordeling av omsorgsarbeidet mellom mødre og fedre. Som politisk virkemiddel skal det forandre forholdet mellom mor og far, mellom arbeidsgiver og arbeidstakere av begge kjønn, og mellom far og barn.

Fedrekvoten ble utvidet til 15 uker i 2018. Noe som har skapt en debatt om det er god politikk å la far få like mye permisjon som mor i barnets mest trengende fase? En forskningsrapport fra institutt for samfunnsforskning konkluderte i november 2018 med at fedrekvoten ikke bidro til økt likestilling hos 18.000 undersøkte par. Hva gjør vi nå, reduserer fedrekvoten? 

Vi har invitert: Guri Melby, Venstre Tore O. Sandvik, Arbeiderpartiet Rasmus Eiternes Guldvik, Seniorrådgiver arbeidsliv NHO Katrin Glatz Brubakk, psykologspesialist/universitetslektor Jo Skårderud, Ordstyrer

Flere deltakere annonseres når vi har det klart

Sted: Kulturtorget Inngang: 50

Annonse