Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tir 22.05.2018
19:00Litteraturhuset i Bergen

Tampen brenner! Hvordan blir livet i den klimavennlige byen?

Samfunnsgeografene Håvard Haarstad og Kristin Kjærås holder foredrag og inviterer til diskusjon.

Byene er viktige i omstillingen til en mer bærekraftig og klimavennlig fremtid. Mange byer – inkludert Bergen – har ambisiøse mål om utslippskutt. Forslag til tiltak går ut på at vi reiser og bor annerledes, og at nye teknologiske løsninger skal legge til rette for dette. Men hvordan blir livet i en slik by? Hvilke tiltak og muligheter er innen rekkevidde? Hvem vil dette fungere for? Hva slags klimavennlig by vil vi ha? Samfunnsgeografene Håvard Haarstad og Kristin Kjærås holder foredrag og inviterer til diskusjon om livet i den klimavennlige byen.

Gratis

Annonse