Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
man 24.09.2018
19:00Musikkrommet på Bergen Offentlige Bibliotek

Talentutvikling eller drømmeknusing?

Debatt om talentutvikling og drømmeknusing.

Når og hvordan skal man selektere talentene og hva har det å si for målsetningen om «flest mulig lengst mulig»?

Historier om åpenbare talenter som ikke lykkes er mange og det åpenbare spørsmålet mange stiller seg er – kan man skusle bort et talent, og overser man talenter på grunn av for tidlig seleksjon? Hva kjennetegner et talent og hva skal til for å utvikle et talent? Svarene på disse to spørsmålene er ikke entydige og svært subjektive ifølge forskningen som er gjort på området.

Annonse