Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 19.11.2015
10:00Bymuseet

Svenskene kommer, polakkene kommer, hva kommer de til?

Konferanse og debatt om arbeidsinnvandring.

Daglig mottar Europa tusener av flyktninger, en gruppe mennesker som også er å betrakte som arbeidsinnvandrere. Norge har inntil nylig hovedsakelig mottatt arbeidsinnvandrere fra Sverige og Polen. Hva er deres historie? Hva dro de fra – hva kommer de til? Og nå; hvilken effekt vil flyktningstrømmen ha på arbeidsmarkedet – på sikt?

Bidragsytere: Knut Kjeldstadli, professor i historie ved Universitetet i Oslo Ida Tolgensbakk, PhD fra UiO i kulturhistorie, Norsk etnologisk granskning Marry Ann Karlsen, samfunnsforsker ved Rokkansenteret Lars Østbye, seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå Petter Vellesen, leder av Oslo Bygningsarbeiderforening, Fellesforbundet Inger Lise Blyverket, direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk i Virke Jon Horgen Friberg, forsker Fafo Claes Arvidsson, journalist og forfatter Kristoffer Janicki, bygningsarbeider, medlem i Oslo bygningsarbeiderforening

Debatten ledes av Frank Meyer, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Konferansen arrangeres i forbindelse med Arbeidermuseets utstilling «Svenskene kommer!», som handler om svensk arbeidsinnvandring til Norge før og nå. http://oslomuseum.no/arbeidermuseet/arbeidermuseet-utstillinger/svenskene-kommer

Konferanseavgift kr 200,- Inkluderer lunsj, kaffe og frukt

Påmelding innen tirsdag 17. november til gr@oslomuseum.no

 

artikkelen fortsetter under annonsen