Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 26.09.2019
16:00Kulturhuset i Oslo

SAMSVAR: Kan vi få til et sosialt rettferdig og grønt skifte - samtidig?

Velkommen til høstens første SAMSVAR. Lar det seg gjøre å redde både verden og velferden samtidig?

OsloMet ønsker velkommen til høsten første SAMSVAR, som tar for seg en av de viktigste utfordringene vi står overfor i vår tid: Hva skal til for å gjennomføre den store omstillingen vi må gjennom for å skape et mer bærekraftig samfunn?

Med oss har vi tre forskere fra OsloMet med ulike tilnærminger til temaet. Innleggene blir kommentert av representanter fra organisasjoner som er helt sentrale i dette arbeidet: Grønn ungdom, Virke og LO.

Vi avslutter innleggene med paneldebatt og spørsmål fra salen.

PROGRAM

Velferdsstaten som problem eller problemløser i det grønne skiftet? Forsker Mi Ah Schøyen, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet

Forbrukeren er en del av problemene, men også en del av løsningen – Hvordan kan forbruket endres i en mer bærekraftig retning? Forsker Torvald Tangeland, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet

Er en samordnet klima- og miljøpolitikk mulig? Planlegging og styringsverktøy for en bærekraftig utvikling Forsker Gro Sandkjær Hanssen, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

Kommentarer fra

Anne-Beth Skrede, klimarådgiver i LO

Ivar Horneland Kristiansen, administrerende direktør i Virke

Hulda Holtvedt, talsperson i Grønn ungdom

Etter kommentarene blir det panelsamtale hvor vi også åpner vi for spørsmål og debatt.

Ordstyrer: Ingvild Straume, leder for Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling ved OsloMet.

Om SAMSVAR

Velkommen til høstens første SAMSVAR-seminar, som er en seminarrekke ved OsloMet. Arrangementet inngår som en del av Forskningsdagene, og vil for anledningen holdes i Boksen på Kulturhuset ved Youngstorget i Oslo.

Dette er den fjerde gangen at vi kjører SAMSVAR-seminaret innenfor rammen av Forskningsdagene. Denne gangen presenterer vi tre ulike tilnærminger til temaet miljø.

artikkelen fortsetter under annonsen