Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 25.04.2019
08:30Pilestredet 46

SAMSVAR: Digitalisering, arbeidsliv og ledelse

Digitale løsninger preger hverdagen til de fleste arbeidstakere - men på hvilken måte?

Digitale løsninger preger hverdagen til de fleste arbeidstakere - men på hvilken måte? Og hva får digitaliseringen å si for ledelse og organisering av arbeidet?

Morgenen den 25. april møter du fire OsloMet-forskere som har sett på digitalisering innen ulike bransjer, og fra ulike perspektiver:

Arild Steen og Anders Underthun (AFI) forteller fra et ferskt prosjekt om digitalisering innen fire bransjer; kommunal hjemmesykepleie, forsikring, busstransport og skatteforvaltning.

Ida Bring Løberg (AFI/KAI) forsker på hvordan førstelinjen i NAV responderer på den digitale utviklingen, herunder den digitale chatløsningen mellom veileder og bruker.

Tale Skjølsvik (TKD): skal snakke om nye krav til ledere. Hun vil, gjennom eksempler fra egen forskning på profesjonelle fagmiljøer, si noe om hvordan strategier, organisering og ledelse endrer seg med digitaliseringens inntog.

Kommentarer fra:

Monica Paulsen – nestleder i YS

Flere kommentatorer annonseres fortløpende.

Arrangementet avrundes med en panelsamtale med både forskere og kommentatorer.

Ordstyrer: Kåre Hagen.

Vi serverer kaffe og croissanter fra kl 8!

Arrangementet er gratis og åpent for alle - påmelding her: https://skjema.uio.no/samsvar250419

Annonse