Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 14.01.2016
13:00NUPI

Ukraina-krisens konsekvenser

Hva er EUs rolle i konflikten i Ukraina - og hva betyr dette for Norge?

Ukraina-krisen har blitt det mest presserende sikkerhetspolitiske problemet i Europa og har ført til en dramatisk forverring i forholdet mellom Vesten og Russland. Dette har utfordret sikkerhetspolitiske tilnærminger av multilaterale institusjoner, så vel som individuelle stater.

På dette seminaret presenterer vi resultatene fra forskningsprosjektet «The Russo–Ukraine crisis and the role of EU». Forskningen har fokusert på EUs rolle i konflikten i Ukraina og implikasjoner for Norge.

Prosjektet, finansiert av Forsvarsdepartementet, er nylig avsluttet og har blant annet resultert i to notater og to Policy Briefs.

Jozef Bátora er lektor i stasvitenskap ved Comenius University, Bratislava, Slovakia. Han har en PhD i stasvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser omfatter organisasjonsteori, europeisk integrasjon, identitet, EUs utenrikspolitikk, transatlantisk sikkerhet og institusjoners politiske rolle.

Pernille Rieker er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hennes forskning omfatter ulike spørsmål knyttet til europeisk integrasjon og europeisk sikkerhet med særlig fokus på Frankrike og de nordiske landenes utennriks- og sikkerhetspolitikk.

Kristian Lundby Gjerde (MPhil, Oxon) er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Hans spesialområde er russisk poltikk. Han er medredaktør for tidsskriftet Nordisk Østforum.

Seminaret  inngår i NUPIs seminarserie Norge møter Europa.

Arrangementet streames live på YouTube.

 

Program 13:00–14:30:

Presentasjon av notatene:

Pernille Rieker and Kristian Lundby Gjerde: “Beyond the crisis in Ukraine. Russian and EU perceptions of European security and the potential for rapprochement”

Pernille Rieker and Jozef Bátora: “Towards Multi-level Security Community Building: The EU’s External Governance in Ukraine”

& A

 

Foto: Wikipedia commons

Annonse