Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
man 20.11.2017
13:00Litteraturhuset i Bergen

The Renaissance of Psychoanalysis

Psykoanalyse, lov og rett.

Helt fra begynnelsen har psykoanalysen vært opptatt av loven, fantasier om overskridelse og ulike former for selvpåført straff på en måte som har vært relevant for kriminologien. I nyere tid er det ikke bare DNA-bevis som har påvirket rettens gang, også genetikk og nevrovitenskap har begynt å spille en rolle i vurderingen av den tiltaltes kriminelle profil. Men hvordan skal vi forstå det grunnleggende forholdet mellom subjektet og loven? Har psykoanalysens oppfatning av menneskelige motiver, fantasier og begjær noe å tilføre de “harde vitenskapene” på dette feltet?

I panelet sitter seniorforsker Renata Salecl, som har arbeidet med kriminologi fra et psykoanalytisk perspektiv, og professor ved Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm Leif Dahlberg. Moderator er Frode H. Pedersen, som leder et prosjekt om humanistiske rettsstudier ved UiB.

Arrangementet foregår på engelsk.

The event will be held in English.

Gratis

Annonse