Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
man 30.01.2017
18:30Litteraturhuset i Trondheim

Religion og politikk - hvor går veien videre?

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Trondheim inviterer til debattsamtale om religion.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Trondheim inviterer til debattsamtale om religion i offentligheten.

Er staten og kirken nå skilt, og trossamfunnene likestilt? Hvilken finansieringsorden likestiller?

Ny politikk på tros- og livssynsfeltet, hva betyr en aktivt støttende religionspolitikk?

Symboler i det offentlige rom – kirkeklokker og minareter, turban, hijab og kors – hva må vi akseptere, og hva er uakseptabelt?

Hva er religionens plass i skolen?: Bønnerom og besøk til kirka? Å lære om vår kristne og humanistiske arv?

I panelet:

Berit Hagen Agøy, Den norske kirke

Ervin Kohn, Det Mosaiske Trossamfund Oslo

Jens Brun-Pedersen, Human-Etisk Forbund

Ingrid Rosendorf Joys, Den katolske kirke/Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samtalen blir ledet av Trond Åm, leder ved Litteraturhuset Trondheim.

artikkelen fortsetter under annonsen