Annonse

Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 30.03.2017
19:00kåkå Sting Nere

Presterer ungdommen seg sjuk? TEMA på KÅKÅ

Er det mogleg å skapa eit samfunn med høge prestasjonar og samtidig unngå usunt prestasjonspress?

Utgangspunktet for debatten er stadig sterkare signal om at dagens unge lever under eit sterkt prestasjonspress, både i skule, jobb og fritid. Det gir seg utslag i vantrivsel, psykiske lidingar og ei diffus kjensle av å «ikkje passa inn». Mykje av dette ser ut til å vera «indrestyrt» ved at ungdommar sjølve byggjer opp eit forventningspress, men kor kjem i så fall dette frå? Kvifor er det ikkje lenger godt nok å vera «heilt vanleg» som psykolog Svein Gran har sagt det. Kva er rett situasjonsbeskriving, og kva må gjerast?

Er det mogleg å skapa eit samfunn med høge prestasjonar samtidig som ein unngår usunt prestasjonspress? Eller er det prisen å betala for eit høgtpresterande samfunn at nokon droppar ut og får problem? Debatten skal handla mest om skulen, men det er lov å koma med sideblikk til for eksempel dei sosiale media sin innverknad på ungdomskulturen.

DELTAGERE Inger Tone Ødegård, strategidirektør i Næringsforeningen Julia Wong, leiar i Rogaland AUF Terje Hetland, leiar i Sandnes og Jæren Unge Høyre Svein Gran, psykolog Jørg Arne Jørgensen, lektor og skribent.

Tom Hetland er debattleder, kommentator og forfatter, tidl. sjefredaktør av Aftenbladet

 

Kjøp billetter HER eller i døren fra ca kl. 18.30.

 

TEMA KÅKÅ, 28 . mars – 1. april: JEG-generasjonen og framtida! Stjeler de voksne fra dagens unge? På tide med nytt ungdomsopprør? 

Hva skal vi kalle den unge generasjonen? Det fins merkelapper der ute, slik som GENERASJON PRESTASJON, GENERASJON PERFEKSJON, GENERASJON DEPRESJON, GENERASJON LYDIG, GENERASJON POLITISK KORREKTGENERASJON SNOWFLAKEMILLENIALS, ME GENERATION eller verre: ME ME ME GENERATION. De unge generasjonene er uansett de første som vokser opp som digitale urinnvånere, uten erfaring med et førdigitalt samfunn foruten Internett og sosiale medier. Heller enn å formane de unge om hvor selvopptatte de er eller nødvendigvis må bli i vårt samfunn, vil vi se nærmere på de store ulempene som kan møte dem i nærmeste framtid. Allerede sliter de unge med psykiske problemer i et galopperende prestasjonssamfunn. Store endringer står for døren som følge av endringer i familie, skole, natur, fritid og offentlighet foruten i arbeidsliv og økonomi. Likevel starter vi temauka med en henstilling til ungdommen fra en som kan veldig mye om å være inni seg selv, nemlig Iris Johansson, den svenske kommunikasjonseksperten som også er en moden autist! Vi inviterer representanter fra lokale ungdomsparti og ungdomsorganisasjoner til første benk på KÅKÅ denne uka.