Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
man 30.05.2016
09:00Litteraturhuset

Politikk for mangfold - med Kenan Malik

Migrasjon og integrering, tros- og livssynsdialog og religionsundervisning.

Den indisk-engelske forfatteren Kenan Malik bidrar sammen med en rekke norske fagpersoner og politikere. Konferansen arrangeres i forbindelse med 20-årsjubileet for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

Program:

09.00 Utfordringer til dagens STL v/ kulturministeren

09.30 Fra utskudd til Kongens bord? Om STLs dialogarbeid og religions- og livssynspolitiske arbeid gjennom 20 år. v/ Alexa Døving (HL-senteret) og tidligere styreledere i STL

10.45 Fra KRL til RLE til KRLE – Kjært barn har mange navn? v/ Erling Pettersen (Den norske kirke), Bente Sandvig (Human-Etisk Forbund) Lena Larsen (Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet), Thorgeir Kolshus (Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo) og Kristin Gunleiksrud Raaum (Kirkerådet).

12.30-14.30 Migration, integration and alienation v/ Kenan Malik

artikkelen fortsetter under annonsen