Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 31.08.2017
08:00Litteraturhuset i Oslo

Partidebatt: Hva står på spill i utenrikspolitikken?

Hvor står partiene i de viktigste utenrikspolitiske sakene? Og hva tenker folket om dem?

Utenrikspolitikk kommer neppe til å dominere valgkampen, noe som egentlig er paradoksalt. En rekke saker som dominerer den internasjonale dagsorden kan ha stor innvirkning på forholdene hjemme i Norge: Vil Vestens sanksjoner mot Russland strammes ytterligere til? Vil en ny migrasjonsbølge fra Syria nå oss? Hva vil Brexit bety for samarbeidet i Europa? Hvordan skal vi takle en økt terrortrussel? Vil et Trump-ledet USA fremdeles være vår viktigste allierte? Norske politiske partier har ulike syn på disse spørsmålene, så det er gode grunner for å diskutere utenrikspolitikk før valget.

NUPI inviterer til frokostdebatt på Litteraturhuset for å kaste lys over de politiske partienes - og folkets - synspunkter på norsk utenrikspolitikk før vi går til valgurnene i september. Fra de ulike partiene kommer:

SP: Sigbjørn Gjelsvik

SV: Bård Vegar Solhjell

FrP: Christian Tybring-Gjedde

AP: Anniken Huitfeldt

V: Ola Elvestuen

KrF: Hilde Frafjord Johnson

H: Trond Helleland

MdG: Kristin Antun

NUPI-direktør Ulf Sverdrup åpner og leder debatten, som ledes av Terje Svabø. Bakteppet for debatten er en omfattende undersøkelse gjort av NUPI som har sett på folkets holdning til og interesse for utenrikspolitikk.

Vi serverer lett frokost og kaffe fra 08.00. Debatten starter 08.30 og varer til 10.00. Vi regner med at det blir fullt, så husk å registrere deg tidlig.

artikkelen fortsetter under annonsen