Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 05.11.2015
09:45Fritt Ord

Overvåking, kropp og helse

Se opptak fra Overvåkingsseminaret 2015.

Temaet for Overvåkingsseminaret 2015 er overvåking, kropp og helse. Ny teknologi åpner nye muligheter for registrering, distribusjon og lagring av data fra og om kropp og helse. Teknologien bærer i seg potensialer og lovnader fra helsevesen og teknologiindustri om større trygghet og oversikt, lettere medisinsk oppfølging, samt betraktelige økonomiske og helsemessige gevinster. Samtidig medfører utviklingen potensielt omfattende konsekvenser og omkostninger for individ og samfunn.

Overvåkingsseminaret 2015 vil betrakte disse teknologiene og praksisene, både offentlige og private, som overvåkingsteknologier, det vil si som systematisk registrering og innsamling av data, samt lagring, kontroll og bruk for ulike formål. Vi har invitert noen av landets mest kompetente fagfolk på feltet. Hvilke etiske, juridiske, og teknologiske utfordringer står vi her overfor? På hvilke måter kan kunnskap om overvåking av helse og kropp bidra til nye perspektiver på overvåking generelt?

Seminaret er gratis og inkluderer lunch, men krever påmelding. Frist for påmelding er fredag 30. oktober, kl. 12: 

http://www.hf.uio.no/imk/forskning/forskningsomrader/medieestetikk/arrangementer/interne/2015/overvakingsseminaret-2015.html

 

 

 

artikkelen fortsetter under annonsen