Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
man 05.02.2018
12:00Polyteknisk forening

Oppdragsforskning i SSB

I spagaten mellom forvaltning og akademia?

SSB er et av de få statistikkbyråer i verden som har en omfattende forskningsvirksomhet. I senere tid har det vært en stor strid om retning og oppgaver av en slik virksomhet i SSB. Hvorfor oppsto denne striden? Og hvilken innretning og betydning bør forskning i et direktorat som SSB ha? Kan et anvendt forskningsinstitutt ha andre krav til forskningskvalitet enn man har i akademia? Hva betyr det at SSB skal være faglig uavhengig, og at politikerne ikke kan styre virksomheten? Er det forskjell i svarene på disse spørsmålene, fra enhetene for statistikkproduksjon og for forskning i SSB?

FOREDRAGSHOLDER

Seniorforsker Ådne Cappelen, Statistisk Sentralbyrå. Utdannet som samfunnsøkonomi ved UiO 1976 og ansatt i SSB samme år. Forskningssjef i 1987 og senere forskningsdirektør i perioden 1999-2009. Leder av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene fra 2011. Forskningsområdet har i hovedsak vært makroøkonomi og økonomiske modeller, men har også arbeidet med evalueringer av FoU programmer overfor næringslivet.

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

artikkelen fortsetter under annonsen