Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 01.06.2017
14:00Auditorium PH131

By og land – hand i hand?

Er det mulig å bygge et Norge som får sentrum og periferi til å spille på lag i framtida? Og vil vi?

SAMSVAR 1. juni: Byene vokser, mens utkantstrøk mister arbeidsplasser, tjenestetilbud og folk i takt med at Senterpartiet klatrer på meningsmålingene. Må byenes vekst skje på bekostning av distriktene, eller er det mulig å bygge et Norge som får sentrum og periferi til å spille på lag i framtida? Og vil vi det?

Sted: HiOA, Campus Pilestredet, Pilestredet 35, Auditorium PH131

Dato og tid: torsdag 1. juni 2017 kl. 14.00 - 15.30

Dagens Norge: Kommunesammenslåinger, fylkesreform, omorganisering av kvotesystemet og nye stortingsmeldinger om landbruk og industri. Sykehus, lensmannskontor, lokalskoler og forsvarsanlegg legges ned og kvinnene flytter vekk. Distriktene blør, mens byene vokser.

Er sentraliseringen en villet politikk styrt av eliten i Oslogryta, eller er det del av en større utvikling som ikke kan stoppes? Vi spør: KAN vi bremse sentraliseringa, og VIL vi det? Kan by og land gå hand i hand – slik det lyder i det gamle slagordet til Arbeiderpartiet? Og hvem har virkemidlene som trengs?

PÅMELDING

 

PROGRAM

Befolkningsutviklingen i Norge

Marianne Tønnesen, SSB

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler

Steinar Johansen, samfunnsøkonom og forsker 1 ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA

Planlegging for framtida: Hvem sitter med nøkkelen? 

Gro Sandkjær Hanssen, statsviter og forsker 1 ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA

Med kommentarer fra:

Helge André Njåstad (Frp), leder av Kommunal- og forvaltningskomiteen i Stortinget

Helga Pedersen, kommunalpolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

 

NIBR 50 ÅR

By- og regionforskningsinstituttet NIBR feirer 50 år i 2017, og som et nasjonalt miljø for by- og regionforskning ønsker vi gjennom årets seminarer å sette søkelyset på ulike aspekter ved samfunnsutviklingen i Norge. 

Samfunnsutvikling i norske byer og tettsteder preges av så vel lokale, regionale og nasjonale forhold som av internasjonale trender. Urbanisering og sentralisering er to slike megatrender som påvirker det norske samfunnet.

 

SAMSVAR

Ved HiOA har forskningsmiljøene ved Fakultetet for samfunnsfag (SAM) og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) gått sammen for å etablere en arena for meningsutveksling mellom politikk og forskningsfeltet. Disse seminarene rundt aktuelle samfunnsutfordringer skal bidra til å skape profesjons- og praksisrelevant kunnskap, noe som best kan skje i dialog mellom forskere og brukerne av forskningen.

Les mer om SAMSVAR-seminarene.

Annonse