Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tor 24.05.2018
19:00Litteraturhuset

Ny debatt

Kvinner i Nord-Syria

Etter mange år med borgerkrig i Syria har flere millioner blitt flyktninger, og hundretusener har blitt drept. Men i Nord-Syria har kurdere og deres allierte forsvart seg mot ISIS og fokusert på å utvikle et nytt system hvor kvinnefrigjøring, toleranse og sameksistens utgjør de viktigste prinsippene. Det nye systemet kalles for demokratisk konføderalisme og er et multikulturelt prosjekt. Hvordan ser situasjonen i Nord-Syria ut i dag? Hvilken rolle har kvinner og ungdommer i det nye samfunnet? Hvordan kan vi jobbe for å fremme og forbedre deres situasjon?

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med UngKurd.

Annonse