Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
man 03.06.2019
13:30Skatten Oslo

Norske handlemåter i møtet med terror

Boklansering for boka «Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme» på Skatten i Oslo.

PROGRAM

Velkommen og kort om boka – Redaktørene Stian Lid og Geir Heierstad, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

Bekymring – hva er det, og hva gjør det? – Kristin Engh Førde, Universitetet i Oslo

Forebygging av radikalisering i fengsel – David Hansen, Universitetet i Oslo

Unge muslimer som forebyggere – Idil A. A. Mohamed

Kommentarer til boka – Lars Gule, OsloMet

Sofapreik – Veier ut av ekstremisme, norske handlemåter i møtet med ekstremister og hjemvendte fremmedkrigere.

I panelet: Tore Bjørgo (ordstyrer), Hanna Paalgard Munden, Siri Høyem Kristiansen, Stian Lid

 

Om boka

Risikoen for terrorangrep i Norge er stor. Det har skjedd før og vil høyst sannsynlig skje igjen.

For å redusere terrortrusler og økt polarisering er store deler av det norske velferdssamfunnet involvert i forebygging. Lærere og politi, ansatte i NAV og PST, ungdomsarbeidere og trossamfunn – listen over sentrale aktører er lang. Samtidig er det stor usikkerhet knyttet til hva som kan utgjøre en trussel.

I denne boka retter etablerte og nye forskere søkelyset mot hvordan norsk forebygging praktiseres. Hvem skal forebygge? Hva fungerer og hvorfor? Virker enkelte tiltak mot sin hensikt? Hvordan organiserer man best forebygging i en velferdsstat? Hva skal til for at mennesker forlater sin ekstremisme? Disse spørsmålene belyses gjennom erfaringer fra dem som skal iverksette forebyggende tiltak, og fra dem som er eller kan være i målgruppen for tiltakene.

Det norske samfunnets ønske om å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme er større enn evnen. Når velferdsaktører forlater sine roller som hjelpere og tilretteleggere og i stedet kontrollerer og sender bekymringsmeldinger, er veien kort til stigmatisering og ekskludering. To skritt fram under forebyggingsfanen blir fort minst ett skritt tilbake.

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme gir viktige bidrag til den offentlige samtalen om hvordan man bør forstå og innrette forebyggingen. Målet med boka er å belyse og styrke forebyggingen av radikalisering og voldelig ekstremisme.

artikkelen fortsetter under annonsen