Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tir 14.11.2017
11:00NUPI

Norsk-svensk forsvarssamarbeid

Alt ligger til rette for et norsk-svensk forsvarssamarbeid. Men er et slikt samarbeid mulig?

Norsk-svensk forsvarssamarbeid har blitt bejublet i festtaler og strateginotater, men har sjeldent materialisert seg på det nivået som ofte forespeiles.

Særlig industrisamarbeidet har vært lite vellykket. Samtidig har Russlands intervensjon i Ukraina skapt ny usikkerhet i det Nordisk-baltiske området. Kan en ny regional trusselsituasjon fungere som en drivkraft for en revitalisering av det norsk-svenske forsvarssamarbeidet?

Til å diskutere dette kommer Niklas Granholm og Torbjørn Svensgård til NUPI. Niklas Granholm er forskningsleder for Avdelningen för försvarsanalys ved Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Sverige. Torbjørn Svensgård er administrerende direktør i Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Ordstyrer er Karsten Friis. Han er leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI.

Annonse