Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
ons 12.09.2018
12:30Litteraturhuset

Norge og en verden i endring

Hvordan skal Norge ivareta sine interesser i en stadig mer motsetningsfylt verden?

Forpliktende internasjonalt samarbeid gjennom FN, NATO, EØS og andre organisasjoner og avtaler er avgjørende for Norges sikkerhet, økonomi og velferd. Den regelstyrte, liberale og multilaterale verdensordenen som ble bygd opp etter andre verdenskrig har tjent oss vel. Men dette samarbeidet er under press, også fra sentrale allierte. Makt forskyves, normer og avtaler utfordres. Forsvar av menneskerettighetene er blitt enda mer krevende. Proteksjonisme, nasjonalisme og autoritære tankesett er på fremmarsj. Bildet er likevel ikke entydig. Internasjonalt samarbeid har nylig gitt oss en global klimaavtale og globale bærekraftmål. Flere barn – også jenter – går på skole enn noen gang, globalt. EØS-avtalen beskytter Norge mot nye tollsatser. Hva betyr dette for Norge? Hvordan kan vi fortsette å fremme våre interesser gjennom multilateralt samarbeid i en mer motsetningsfylt verden? Trenger vi nye allianser og arbeidsformer – og i tilfelle hvilke?

Det er blant spørsmålene utenriksminister Ine Eriksen Søreide ønsker å svare på i en ny stortingsmelding om Norges rolle i det multilaterale systemet. Målet er at arbeidet med denne meldingen skal stimulere til debatt om norske interesser i internasjonalt samarbeid. Onsdag 12. september kl. 12.30-13.30 inviterer Utenriksdepartementet og NUPI til en offentlig samtale mellom utenriksminister Eriksen Søreide og tidligere utenriks- og forsvarsminister Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet. NUPIs direktør Ulf Sverdrup leder samtalen

artikkelen fortsetter under annonsen