Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
man 24.04.2017
13:00NUPI

Nordområdesenteret 10 år!

Politikere og eksperter gir sine betraktninger rundt utviklingen i nordområdene de neste ti årene.

I anledning 10-årsjubileet til Nordområdesenteret (NOS) ved Handelshøgskolen Nord universitet har NUPI og NOS gleden av å invitere til et halvdagsseminar for å drøfte hvordan Norge kan realisere verdiskapingspotensialet i nordområdene.

Endringer i klima, geopolitikk, teknologi, konjunkturer og bosetningsmønstre medfører nye utfordringer og muligheter i nord. Kan vi fortsatt basere oss på de siste tiårenes strategier og satsingsområder, eller er det på tide å justere kursen? Vi utfordrer politikere og eksperter innenfor næringsliv og forskning til komme med sine betraktninger rundt utviklingen i nordområdene de neste ti årene.

Program:

12:15   Lunsj serveres

13:00   Åpning ved:     Helge Blakkisrud, Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for Russland, Eurasia og Arktis     Frode Mellemvik, Direktør ved Nordområdesenteret, Nord universitet

13:10   Innledningsforedrag v/ utenriksminister Børge Brende

13:25   Paneldiskusjon: Den politiske dimensjonen i nordområdene.

    Anniken Huitfeldt, leder for Utenriks- og Forsvarskommiteen     Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune     Grete Ellingsen, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet     June Borge Doornich, postdoktor, Nord universitet     Elana Wilson Rowe, Seniorforsker ved NUPI og professor II ved Nord universitet

Moderator Arne O. Holm, redaktør for High North News

14:30   Pause

14:45   Paneldiskusjon: Næringslivets muligheter i nordområdene.

    Hans Jakob Hegge, CFO i Statoil     Anders Oskal, leder for det internasjonale senteret for reindrift     Otto Gregussen, generalsekretær i Norges Fiskarlag     Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo industripark     Odd Jarl Borch, professor ved Nord universitet     Ole Gunnar Austvik, professor i politisk økonomi ved Høgskolen i Lillehammer og professor II ved NUPI

Ordstyrer: Petter Nore, sjefsanalytiker for energi i Utenriksdepartementet og professor II ved Nord universitet

16:15   Avslutning

 Mer info og påmelding her.  

artikkelen fortsetter under annonsen