Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
man 03.06.2019
11:00Auditorium A

Nils Klim-seminaret: «Why Trust a Scientist?»

Nils Klim-prisvinner Finnur Dellsén møter fagfeller til diskusjon.

Innledere:

Finnur Dellsén, Nils Klim-prisvinner 2019, er dosent i filosofi ved Islands universitet og førsteamanuensis II ved Høgskolen i Innlandet. Dellséns spesialfelt er vitenskapsfilosofi og epistemologi. 

Liam Kofi Bright er førsteamanuensis ved Department of Philosophy, Logic and Scientific Method, London School of Economics.

Hanne Andersen er professor i vitenskapsfilosofi og instituttleder ved Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet.

K. Brad Wray er lektor ved Centre for Scientific Studies, Aarhus Universitet, med særlig forskningsfokus på vitenskapsfilosofi og epistemologi.

Ole Thomassen Hjortland er moderator under arrangementet. Hjortland er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen. Han er også eksternt medlem av Munich Center for Mathematical Philosophy.

artikkelen fortsetter under annonsen