Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
ons 22.11.2017
09:00Institutt for samfunnsforskning

Når folket sier sin mening om kommune-sammenslåing

Ny forskningsrapport kartlegger fakta, fallgruver og ubesvarte spørsmål om lokale folkeavstemninger.

I en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning, Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper, presenterer vi ny forskning om disse folkeavstemningene.

Blant spørsmålene som drøftes er om velgerne får tilstrekkelig informasjon til å forstå konsekvensen av stemmegivningen sin, og i hvilken grad lokalpolitikerne føler seg bundet av resultatet av folkeavstemningen.

Dette gir grunnlag for å drøfte erfaringene fra de folkeavstemningene som er holdt, betrakte dem i lys av kriterier for demokratisk legitimitet, og spørre om kommunene kan ha behov for veiledning når de skal spørre befolkningen til råds.

Du får høre:

Førsteamanuensis Jan Erling Klausen (Universitetet i Oslo), forsker Bjarte Folkestad (Uni Research Rokkansenteret), forsker Signe Bock Segaard (Institutt for samfunnsforskning), professor emeritus Tor Bjørklund (Universitetet i Oslo). Avdelingsdirektør Frode Lindtvedt, KS, kommenterer fra kommunesektorens ståsted.

Vi avslutter med åpen diskusjon. Ordstyrer er Jo Saglie, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Meld deg på her.

Annonse