Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
ons 28.09.2016
12:00Professorboligen (rett bak Domus Bibliotheca) Karl Johans gate 47

MRforum: "Rettssikkerhetens mange ansikter"

Jan Helgesen og Anine Kierulf ved SMR, Universitetet i Oslo inviterer til MRforum.

Det internasjonale og det nasjonale menneskerettighetsvernet beskytter rettsstaten. Et sentralt element i rettsstaten er det strafferettslige rettssikkerhetsprinsipp som tradisjonelt er formulert slik at det er bedre at ti skyldige går fri, enn at én uskyldig blir dømt.

Annonse