Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
man 06.03.2017
12:00Professorboligen (rett bak Domus Bibliotheca) Karl Johans gate 47

MR-forum

MR-forum: Menneskerettslige krav til tros- og livssynssamfunn som mottar statlig støtte.

Jan Helgesen og Anine Kierulf ved SMR, Universitetet i Oslo inviterer til MRforum.

Spørsmålene vi tar opp denne gangen er aktuelle i forbindelse med forslaget til en ny felles lov om tros- og livssynssamfunn som etter planen skal sendes ut på høring allerede i vår, der skal blant annet alternativer til dagens finansieringsordning legges fram.

I denne utgaven av MR-forum vil vi diskutere i hvilken grad ulike modeller for finansiering til tros- og livssynssamfunn ivaretar Norges menneskerettighetsforpliktelser:

Hvilke menneskerettslige krav kan og bør stilles til tros- og livssynssamfunn som mottar statlig støtte?

Er dagens offentlige finansieringsordning - og de alternative modeller som nå vurderes - i samsvar med disse kravene?

Gjør de nok for å verne mot diskriminering på grunnlag av kjønn, legning og livssynstilhørighet? For å sikre ytringsfriheten?

Panel:

Trond Bakkevig, prost i Den norske kirke (og tidligere styreleder ved SMR)

Æsæl Manouchehri, nestleder i LIM

Heiner Bielefeldt, professor 2 ved SMR

Vibeke Blaker Strand, professor ved Institutt for offentlig rett (IOR)

Ingvill Thorson Plesner, forsker ved SMR

artikkelen fortsetter under annonsen