Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tir 27.10.2015
08:30Fafo

Minoritetsrådgivere i skolen

Fafo har undersøkt brukernes erfaringer med minoritetsrådgiverne. Se seminaret her.

Seminaret vises direkte i Fafo-tv. Man kan gå bakover i sendingen og se opptaket senere.

Hva er erfaringene med minoritetsrådgiverne? Disse kom for noen år siden inn i skoler som har en høy andel elever med innvandrerbakgrunn. I dag er det 26 skoler som har ordningen. Forskere ved Fafo har, i samarbeid med Anja Bredal ved ISF/NOVA, undersøkt brukernes erfaringer med rådgiverne. Funnene presenteres og kommenteres på frokostseminaret.

Minoritetsrådgivere var et av tiltakene i regjeringens Handlingsplan mot tvangsekteskap 2008. Mandatet omfatter å fremme gode oppvekstmuligheter for barn og unge – de skal arbeide mot tvangsekteskap, mot kjønnslemlestelse og mot alvorlige begrensninger av unges frihet.

Annonse