Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
tir 01.03.2016
19:00Chateau neuf

Hvordan definerer hukommelsen hvem vi er?

Ylva og Hilde Østby i samtale om hukommelse, minner og nevropsykologi.

Hukommelsen er noe av det som gjør mennesker unike. Minnene vi bygger opp igjennom livet er med på å definere vårt selvbilde, og er sentrale i vår forståelse av våre omgivelser. Men i hvilken grad kan vi egentlig stole på hukommelsen vår? Er kjære barndomsminner korrekte, eller kan de delvis være en fabrikasjon? Hva hjernen fokuserer på, og derfor husker, er ofte bestemt av hva en selv er opptatt av og føler, og dermed hvordan en tolker situasjonen man er i. Akademisk Vorspiel har denne tirsdagen invitert Ylva og Hilde Østby til en samtale om hukommelse. Ylva Østby er nevropsykolog og har skrevet en doktorgrad om hukommelse og hjerneutvikling (Memory and the developing brain: short-term and long-term memory function and the heterogeneity of brain maturation) ved Universitetet i Oslo. Hun jobber nå med utredning av barn og voksne med epilepsi, og forsker på emnet. Ylva skriver også en populærvitenskapelig bok om hukommelse sammen med sin søster, Hilde Østby. Hilde Østby er kommunikasjonsansvarlig i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, tidligere har hun jobbet som kulturjournalist i Dagsavisen og som forlagsredaktør. Hilde har tidligere gitt ut boken Leksikon om lengsel. Hun holder en cand. philol. i idéhistorie fra UiO. Arrangementet varer en time, det blir en kort pause og så åpnes salen for spørsmål.   

Annonse